1.Общ преглед

Защита на личните данни, необходими за осъшествяванетона на работата на настоящият Б2Б портал e основен приоритет на АЙТОНИКС ЕООД, поради което спазваме стриктно приложимите нормативни изисквания и влагаме всички необходими усилия, за да защитим данните на потребителите. Тази политика Ви информира за това какви лични данни се събират на този уебсайт и с каква цел, както и при какви случаи тези данни се предоставят на трети страни. Настоящата Политика може да претърпявa периодични изменения, наложени от изменения на нормативните изисквания и с цел актуализиране на превземаните мерки за защита. В случай на такива изменения, изменената версия на Политиката за поверителност ще бъде обявявана своевременно на Aitonix.bg/B2B и поради това, Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

2.Данни за администратора, отговорен за обработката на данните

Администратор: АЙТОНИКС ЕООД, ЕИК 203291730, със седалище и адрес на управление: гр. София пк. 1784, жк. Младост, блок 79А, офис 4 АЙТОНИКС ЕООД предприема множество предпазни мерки (технически и организационни) за сигурността на предоставените чрез този уебсайт лични данни, така че да бъдат защитени по възможно най-добрия начин. Все пак, процесите не могат да бъдат изцяло контролирани, така че не може да се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина от доброволното сътрудничество на всяко лице зависи предоставянето на личните му данни, когато осъществява контакт чрез нашия уебсайт.

 

3.Обработка на данните

Когато посещавате нашия уебсайт, информацията за Вашето посещение се изпраща автоматично от уеб браузъра, който използвате, за да се осигури боравенето с нашия уебсайт. Предоставената информация включва IP адреса на заявяващото интернет устройство, дата и час на влизане и информация за браузъра. Тази информация се съхранява временно в така наречения лог файл и автоматично се изтрива най-късно след 9 седмици. Събраните данни не позволяват да се правят директни заключения относно самоличността на потребителя. Целта на обработката на данните е да се осъществи връзка и да се гарантира сигурността на системата. Предоставените от Вас данни при осъществяване на регистрация като нов клиент в нашия уебсайт бива обработвани с цел изпълнение на възникналите помежду ни бизнес отношения и свързани с тях маркетингови предложения и инициативи.

 

4.Използване на бисквитки

Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер. Сесийни (временни) бисквитки – това са бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър само по време на интернет сесията и са необходими за транзакции. Тези сесийни бисквитки се използват изключително само за контрол на връзката и навигацията и чрез тях сайтът може да се използва по начин, удобен за потребителя (т.е. обработка на поръчка докато сте влезли в уебсайта ни). Сесийните бисквитки се изтриват при прекратяване на сесията на Вашия браузър. Имате възможност да настроите браузъра си така, че бисквитки изобщо да не се съхраняват или да се изтриват в края на интернет сесията Ви. Моля, имайте предвид обаче, че в този случай може да не успеете да използвате всички функционалности на уебсайта ни.

 

5.Маркетингови съобщения

Приемайки общите условия за работа този уебсайт и Политиката за поверителност, Потребителят се съгласява доброволно предоставените от него данни да бъдат използвани и с маркетинг цели, които са посветени на това винаги да бъдете добре информирани относно продуктите и услугите на Айтоникс ЕООД, към които проявявате интерес. Съобразявайки се с необходимите норми, винаги гарантираме, че обработването на данните за маркетинг цели се извършва при спазване на правата и свободите на потребителите и нямат правни последици. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие да получавате маркетинг съобщение по всяко време като се свържете с нас, използвайки посочените данни за контакт.

 

6.Период на съхранение на личните данни

Личните данни съхраняваме за съответния законово определен период или докогато целта, за която са събрани, е валидна. След изтичането на срока за съхранение данните се изтриват, освен ако не са необходими за сключване на договор или за изпълнение на договор. Ако данните на ползвателите не бъдат изтрити, защото са необходими за други и законосъобразни цели, обработването им ще бъде ограничено, доколкото е възможно. Данните ще бъдат блокирани, доколкото е възможно и няма да бъдат обработвани за други цели. Това се отнася например за данните, които трябва да бъдат запазени по търговски или данъчни причини.

 

7.Сигурност на данните

Ние полагаме всички усилия за обработване на Вашите лични данни, като използваме приложимите технически и организационни средства по такъв начин, че да отговарят на нормативните изисквания и по този начин да защитим тези данни.

 

8.Разкриване на данни на трети страни

Ние предаваме данни на трети лица, ако това е необходимо за изпълнението на договора, както и когато изрично заявяваме това в тази политика за поверителност или когато сме правно задължени или имаме право да го направим във всеки конкретен случай.

 

9. Права на субектите на данни

Имате право на информация относно обработването на Вашите лични данни и сте свободни да упражните правата си за коригиране, изтриване или, ако изтриването не е възможно, да ограничите обработката и преносимостта на данните. Ако желаете да упражните някоие от правата си, моля, свържете се с нас на посочените данни за контакт. Също така, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни не се осъществява в съответствие с нормативната уредба за защита на данните, Ви молим да се свържете с нас. Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по всяко време. Комисия по защита на личните данни: София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

 

10. Как можете да се свържете с нас?

По всяко време, всяко лице може да се свърже с нас, като изпратите съобщение по поща или електронна поща до посочените данни за контакт: Наименование на Доставчика: „АЙТОНИКС ЕООД“ Седалище и адрес на управление: гр. София пк. 1784, жк. Младост, блок 79А, офис 4 Адрес за кореспонденция: гр. София пк. 1784, жк. Младост, блок 79А, офис 4 Данни за кореспонденция: contact@aitonix.bg